Uncategories

Lịch sử hình thành và phát triển của bê tông khí chưng áp ALC

Công nghệ Bê tông khí chưng áp (ALC) lần đầu tiên được phát triển ở Bắc Âu hơn 70 năm trước và hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng nó đã xuất hiện như thế nào?

by VModule, 7 tháng 4, 2021

Readmore