Tấm tường

Lịch sử hình thành và phát triển của ALC

Một trong những vật liệu xây dựng hiện đại và bền vững, đã và đang là sự lựa chọn ưu tiên cho nhiều dự án xây dựng trên toàn thế giới

by Guest, 19 tháng 4, 2024

Readmore

Uncategories

Lịch sử hình thành và phát triển của bê tông khí chưng áp ALC

Công nghệ Bê tông khí chưng áp (ALC) lần đầu tiên được phát triển ở Bắc Âu hơn 70 năm trước và hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng nó đã xuất hiện như thế nào?

by VModule, 7 tháng 4, 2021

Readmore